Artikel

Vapenpolitik Del-2

Älgflugornas Herre

Nu var ju inte Jägareförbundet ensamma i detta arbete utan det är många organisationeroch enskilda som drivit frågan på olika sätt och i olika forum. Personligen har jag drivit den här på bloggen, på FB och genom att skriva ett personligt remissvar på vapenutredningen... Men jag vet inte hur polisen ställer sig till det hela. Om polisen väljer att fortsätta obstruera licensgivningen så kvarstår delar av vapenproblemet. Polisen utreds av JO för de långa handläggningstiderna. De har nu inkommit med ett svar som kan läsashär. Polisen skriver bland annat:

Jag är förvånad att de anför ofullständiga ansökningar som skäl men internutbildning borde råda bot på det. Jag får standardmässigt krav på komplettering när jag söker licenser. Detta trots att jag handlar vapen från etablerade, vana vapenhandlare samt lämnar min ansökan i luckan på polishuset där receptionisten går igenom den för att kontrollera att allt finns med. För det andra, vad gäller förändrad rättspraxis, så är det inte domstolarna som ligger bakom detta utan polisen som valt att göra en omtolkning av de föreskrifter RPS skrivit. Dessa omtolkningar har man sedan valt att driva juridiskt för att om möjligt få till en ny och hårdare licensgivningspraxis. Extremt tydligt blir detta vad gäller polisens remissvar på vapenutredningen. Så detta är med andra ord ett problem polisen skapat helt själv.

När vi ändå är inne på polisen så kan det vara intressant att ta upp vad RPS vapenansvarige person Peter Thorsell skriver på DN debatt idag. Thorsell fick även mycket oemotsagd tid på P1 morgon. I praktiken är det ett enda långt brandtal MOT legalt vapeninnehav eftersom legala vapen kan komma att användas illegalt. Thorsell verkar lida en viss brist på slutlednignsförmåga, han lyfter mycket riktigt fram insmugglade vapen som det stora problemet men landar i att skarpare kontroll av legala vapen är lösningen. Thorsell skriver bland annat:

Att de legala vapnen inte är ett så stort problem får aldrig tas till intäkt för en avreglering.

Nej visst, men förekomst av illegala vapen kan inte tas som intäkt för ytterligare inskränkning av legalt innehav. Vidare skriver Thorsell:

Vi ska dock vara tacksamma för att vår vapenlagstiftning i stort sett fyller sitt syfte. Problemen i vår omvärld får aldrig användas som argument för minskad vapenkontroll. Då är vi inne på en farlig väg.

Problemet är att Thorsell gör precis samma sak fast tvärt om. Problem i vår omvärld i form av mängder av handeldvapen på drift från tidigare oroszoner (Balkan) används som förevändning för att ökad kontroll av legala vapen i Sverige. Den logiken övergår mitt förstånd och jag tycker att det är en farlig väg att gå. Thorsells sluttande plan är livsfarligt:

Det är en bra utgångspunkt som bidrar till att reducera det totala antalet skjutvapen i samhället samtidigt som de som är seriöst intresserade av jakt eller målskytte ska få möjlighet att utöva sin fritidssyssla.

Men vad är det han säger? Han går ju emot sin egen chef som uttryckligen på Folk och försvar 2014 sade att RPS inte har som mål eller uppdrag att minska mängden legala vapen i samhället! Vad gäller halvautomatiska vapen skriver Thorsell:

Ett halvautomatiskt vapen laddar om ”automatiskt”, efter ett tryck på avtryckaren. En snabb och vältränad skytt kan avlossa flera skott i sekunden med ett sådant vapen. Det finns nu ett tilltagande intresse för ursprungligen militära halvautomatiska kulgevär. De är designade och utformade för stridsändamål och bygger i många fall på en helautomatisk vapenkonstruktion som konverterats till halvautomatisk funktion för den civila marknaden.

Jag vet inte om Thorsell sett vad en tränad skytt förmår göra med ett repetergevär.... Är han nyfiken kan ha ta en titt på detta klipp där en skytt skjuter 17 skott på 25 sekunder inklusive omladdningar:


Blir Thorsells nästa drag att bara tillåta enskottsvapen?

Jag vet inte varför Thorsell skrev som han gjorde. Han kan ju inte vara ovetande om den lagrådsremiss som presenterades idag och som tydligt visar att regeringen lyssnat på remissinstanserna och strukit i princip alla de förslag som Thorsell fått Doris Högne Rydheim att ta med i vapenutredningen. Peter Thorsell får kraftigt mothugg av SvD:s ledarskribent Per Gudundsson:

Tyvärr sprider Thorsell också osanning. Han skriver om en vapentyp som utredningen vill förbjuda: ”Vapnen är inte lämpliga för traditionellt civilt målskytte. Genom att beställa några enkla vapendelar kan sådana vapen på några minuter ändras till helautomatisk funktion.” Men de aktuella vapnen är byggda för att vara svåra att konvertera. Försvarets Materielverk (FMV) konstaterar i expertutlåtandet 10FMV13965-9:1 att det både krävs tillgång till licenspliktiga delar som inte går att köpa på den öppna marknaden och en verkstad för bearbetningen. FMV fastslår vidare att ”vapnet lämpar sig”, i motsats till vad Thorsell påstår, ”mycket väl till målskjutning”. Detta vet RPS.

En annan som kommer med skarp kritik mot Thorsell är Mikael Ericsson, som skrev en rapport om vapenfrågor för Timbro härom månaden. Ericssons inlaga finns på DN debatt:

Under rubriken ”Även jakt och sportvapen kan missbrukas i fel händer” framför Peter Thorsell, Rikspolisstyrelsens verksamhetsansvarige för vapenärenden, ett antal märkliga påståenden. Trots att legalt ägda vapen förekommer extremt sällan i samband med brott väljer Thorsell att än en gång skjuta in sig på dessa. Så sent som den 7 oktober förra året påstod Thorsell i Metro att just halvautomatiska gevär lätt kunde förvandlas till helautomatiska. Nu har han valt att återigen utveckla denna tes trots att Försvarets materielverk i ett expertutlåtande visat att det påståendet inte stämmer. Det är knappast fråga om att beställa några ”enkla delar” för att konvertera dessa sportskyttegevär till helautomatiska, utan det krävs snarare vapensmedskunskaper och tillgång till licenspliktiga vapendelar.

Kommentarer

Inget hittades
Du använder en webbläsare som inte stöds. Uppgradera till en modern webbläsare som Internet Explorer, Firefox eller Chrome.