Artikel

Vapenpolitik - en serie

Debattserie med Älgflugornas Herre

En dag med vapenpolitiska förtecken


Det har varit en dag som gått i vapenpolitiska förtecken. Ekot inledde dagen med att via en intervju med justitieminister Beatrice Ask meddela att den kommande förändringen av vapenlagen inte kommer att innehålla några försämringar för det legala vapenägandet så som utredaren Doris Högne Rydheim föreslagit (lite osis med tajmingen för SVJ norrbotten som hade en debattartikel baserad på ett worst case scenario just denna morgon). SR skriver:

– Vi tycker att det är viktigt att grovt vapenbrott ses som mer allvarligt än vad vi har gjort hittills. Det ger också polisen bättre möjligheter att arbeta mot den här kriminaliteten, säger justitieminister Beatrice Ask.

Men problemet är väl att man hittills inte utnyttjat de möjligheter som vapenbrottsrubriceringen ger utan konsekvent valt att dömma brottslingar för något annat med lägre straffsats, som en snubbe som smugglade in ett dussin pistoler och dömdes för varusmuggling istället för vapenbrott. Det finns inget som säger att de nya reglerna kommer att ändra denna praxis från domstolarnas sida... För övrigt skall t.ex. avlyssning tillåtas när grova vapenbrott misstänks. Vidare:

Regeringen säger tills vidare nej till utredningens förslag att förbjuda helautomatiska vapen som till exempel k-pistar, för privat bruk. Liksom att det ska krävas licens för vapenmagasin, som inte hör ihop med ett specifikt vapen. Orsaken är att förslaget fått skarp kritik av remissinstanserna.

Jägareförbundet var snabbt ute med ett pressmeddelande:

– Det är mycket glädjande att regeringen lyssnat på våra argument och strukit flera förslag som inte hade gett någon positiv effekt för att komma åt de illegala vapen som florerar runt i samhället. Vi stödjer däremot förslag som försvårar eller omöjliggör för kriminella att få tag i vapen. Men det är fel att ge sig på legala, det löser inte problemet, säger generalsekreterare Bo Sköld.
– Vi har lagt en väldigt stor arbetsinsats med att förklara vad förslagen skulle få för effekt. Den biten har saknats i vapenutredningen och kommer av att vi inte aktivt fått vara med i utredningsarbetet. Genom att involvera de parter som påverkas av lagstiftningen får man en mycket bättre utredning där förslagen är mer genomtänkta och anpassade till de förhållanden som råder, säger Bo Sköld.

Nu var ju inte Jägareförbundet ensamma i detta arbete utan det är många organisationeroch enskilda som drivit frågan på olika sätt och i olika forum. Personligen har jag drivit den här på bloggen, på FB och genom att skriva ett personligt remissvar på vapenutredningen...

Kommentarer

Inget hittades
Du använder en webbläsare som inte stöds. Uppgradera till en modern webbläsare som Internet Explorer, Firefox eller Chrome.