Artikel

Vildsvinsforskning med Lars Schepler

HittaVapen.se fick insyn i ett spännande pilotprojekt

“Det har hänt en del sedan Jonas Lemmel forskade på 90 talet” säger Lars Schepler lite uppmanande. Sannerligen ett konstaterande som är värt att reflektera kring. I Sverige forskas det kring det jaktbara viltet främst pga forskningstjugan, och då framförallt kring älgen. När det gäller andra vilt är forskningen ofta utdaterad och förlegad. I fallet vildsvin finns det inte mycket att ta på när det gäller forskning på biotoper som är jämförbara med de Svenska, eftersom vildsvinets betydelse har vuxit först sen millennieskiftet. Men nu ska Lars Schepler tillsammans med Bengt Ole Röken göra ändring på detta.

Gemensamt leder de ett pilotprojekt för vildsvinsforskning som han hoppas ska vara starten på en ökad kunskapsinsamling kring vildsvinet. På mellan 6 000 - 7 000 hektar ska vildsvin märkas och spåras. Framförallt är han intresserad av de unga vildsvinen, 50-60kg och hur långt de vandrar och vart. “Man kan väl säga att Lemmel och även Henrik Thurfjell kom fram till ett visst mått, ca 5-15km, men han och andra har forskat på suggor och kultingar.” Svaren man kan få där kan ge viktiga ledtrådar till hur utbredningen av stammen går till och i synnerhet hur den lokala förflyttningen mellan skogsmark - åkermark sker.

Motivationen bakom projektet är enkel:”Alla har en åsikt om vildsvinen, alla tycker något, men det är ingen som vet, inte heller jag” En beskrivning som nog de flesta läsare känner igen när det gäller viltkunskap. Just vildsvinen har potential att bli en brännslig fråga eftersom de är förenade med stora kostnader för jordbrukare. En dialog hade behövts mellan lantbrukare och jägare, men för att ha något vettigt att prata om behövs det konkret fakta: ”Det är för mycket pajkastning mellan jägare och lantbrukare och andra.” Schepler, som själv är jordbrukare och jägare, vill undvika en situation som i Tyskland, där det ofta utdöms stora skadeståndsbelopp fram och tillbaka, och det gynnar ingen. I slutändan drabbas alla på något sätt, och effekterna är svåra att uppskatta. Exempelvis ekologiska bönder får stora skador av vildsvinens bökande då reglerna för gössling etc ställer höga krav på markens naturliga bärförmåga, som totalförstörs när vildsvinen river upp djupa markskikt.

Projektet ska förhoppningsvis locka fler att ta tag i frågan.. Det är för tidigt att dra några slutsatser än, men en teori som Lars Schepler ville vädra var att det kanske inte borde bedrivas jakt på vildsvin i skogen mellan 1 maj och 1 oktober, utan enbart på åkrarna. Detta för att så gott det går försöka påverka vildsvinens förflyttning iväg från grödorna och åkermarken. Förrutom jakten är även utfodringen viktig för att försöka få bort vildsvinen från åkrarna :”Jag vet inte exakt, men jag har en idé om att det finns ett samband mellan årstid och födotyp.” säger Schepler. Andra djur varierar sin kost med årstiderna även de, ibland styrs det av födotillgången men även för att djuren föredrar olika föda vid olika temperaturer etc.

Lars Schepler och Bengt Ole Röken har förhoppningar om att någon eller några aktörer skulle vilja ta över projektet och leda forskningsarbetet vidare efter deras initiala uppstartsarbete. Det är av stort intresse för oss jägare att försöka få fram konkreta fakta genom bland annat insatser som denna. Detta eftersom vi är beroende av korrekt kunskap för att ha en bra grund utifrån vilken vi kan bedriva viltförvaltning.

Lars Schepler och Bengt Ole Röken hittar ni på http://www.mamimajakt.se/ , de är specialister på att vildsvinsdiplomera hundar och har lång erfarenhet inom lantbruk, hundförarskap och jakt.

Kommentarer

Inget hittades
Du använder en webbläsare som inte stöds. Uppgradera till en modern webbläsare som Internet Explorer, Firefox eller Chrome.