Artikel

Vargen - en snabb översikt

HittaVapen.se sammanfattar vargens historik i Sverige

Har du koll på vargen i Sverige? Vi ger dig en snabb historielektion, något som vi tror skulle gynna debatten om vargen eftersom många inte förstår rovdjurets historiska roll.

En modern Svensk jägare skulle inte tro sina ögon när han läser ur de gamla landskapslagarna från medeltiden:"Alla, som i Västergötaland bo, ingen undantagen, skola bygga varggård eller hålla vargnät" . Man skulle även äga en varggrop, spjut och en mängd fler jakt och fångstredskap. 1647 infördes det skottpeng på vargen, eftersom det inte räckte att tvinga folk med lagen att skjuta varg, man behövde även ge dem ett finansiellt incitament Kort och gott, vargen skulle bekämpas med alla medel.

Förr var vargen faktiskt en direkt konkurrent till födan, i det fattiga bondesamhället Sverige där grödorna inte växte som på kontinenten var skogens djur en viktig föda till folket. Ett argument som idag används av dem som förespråkar vargen är att vi inte svälter om vargarna river fler vilda djur. Men HittaVapen tycker att det är ett felaktigt argument av två skäl:

1) Många försörjer sig än idag på jakt. Jägmästare, viltvårdare och hela den ekonomi av slakteri och allt som är kopplat till de som jägarna producerar.

2) Vargen är inte dum, om den måste kämpa för att få omkull en älg, eller bara kan snosa förbi ett hängn och plocka med sig ett tamboskap så har den visat vilket alternativ den hellre väljer.

Hur som helst, jakten på varg var väldigt intensiv förr , ett vanligt år sköts det ca 400-500 vargar och 1850 sköts det över 1 500 vargar. Så fortsatte det fram tills på det sena 1800 talet, då stammen uppskattades till ca 100 djur. Det var en kombination av det hårda jakttrycket och de skiftande förutsättningarna i naturen som kom till följd av skog-och lantbrukets framväxt som ledde till vargstammens nedgång. 1966 fridlystes vargen då det endast fanns ett tiotal kvar i hela landet.

Sedan dess har man från Naturvårdsverkets håll jobbat för att vargen åter ska bli riklig i antal. Genom att föra in ett fåtal ryska vargar som har föryngrat sig har vargstammen idag växt till sig till ca 350 individer enligt Viltskadecenter. Riksdagens mål om 200 individer har alltså passerats med råge. Men problemet är egentligen inte antalet, utan vart alla dessa vargar finns. Vargstammen är väldigt koncentrerad kring mellersta Sverige, framförallt Värmland, Dalarna och närliggande Län. Vi ställer oss dock lite frågande till bilden, eftersom det bevisligen gjorts vargobservationer mycket längre söderut än vad bilden vill ge sken av.

Kommentarer

Inget hittades
Du använder en webbläsare som inte stöds. Uppgradera till en modern webbläsare som Internet Explorer, Firefox eller Chrome.